GF-LAMMEFJORD

Der vil fortsat komme vigtige opslag her på siden. 

Ovenstående opslag er sendt til Holbæk politi som bevis for en evt. retsag der vil komme hvis ikke der kommer et bevis på underslæb eller dementi på anglagen fra den nuværende bestyrelse. Den gamle bestyrelse og alle dem der har været med i den er orienteret inkl. revisorerne. Vognmand Poul mf.

Bemærk venligst at Dagsorden er afleveret til Kjeld Gundersen den 12,2,2020, se nedunder.

Kontingetet var 1000 kr årligt ikke 1250 som Kjeld Gundersen skriver,               de 250 kr. var frivilig betaling for at blive fritaget for at holde friarealerne.

Holbæk Politi har afvist anklagen pga. Kjeld havde ingen beviser, så der er ingen vaserende sag, man kan ikke være serlig klog når vedkomende selv var bestyrelsesmedlem på det tidspunkt. Kjeld og hans bestyrelse skal ikke sætte noget støre arbejde i gang udenom den ordinære generalforsamling. 

Kjelds bestyrelse skal sende indkaldelser til alle medlemmer enten via e-mail eller pr. brev ellers er det ikke lovligt.

Dato for ekstraordinær generalforsamling har bestyrelsen hængt i opsalgsskabet. Lærdag den 14 Marts 2020 kl. 13.00 i Engelstrup forsamlingshus., hvor vi plejer at afholde dette.

I bedes at møde talstærkt op så dette galsab for en ende.

Den 12.2.2020 er originale underskrifter aflevert i formand Kjeld Gundersen's postkasse med ny dato den 12.2.2020, Formanden og hans bestyrelse nægtede at godkende kopier af undersfkrifter, så nu har de det originale og 30 dage til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

OBS!

Drænene er ikke falde sammen som denne bestyrelse bilder medlemmerne ind. Drenene er tilstopede med oker og er ikke renset de sidste 3 år. Der skal ikke graves nye dræn ned udenom vedtagelse på ordinær generalforsamling. Man har gravet dræn ned på Tujastien til ingen verdens nytte, unødvendig brug af foreningens penge. Den gl. bestyrelse gjore et fejl på 19 år (Bump på veje) den nuværende bestyrelse har fejlet mange gange på bare 2 år. Det skal stppes ved den ekstraordinære generalforsamling den 14 marts 2020 kl. 13.00 Det er vigtig at I møder op hvis I ønsker at GFL kommer til at fungere som den altid har gjort før i tiden.


Formanden Kjeld og hans bestyrelse kan ikke nægte de 28 underskrifter som er afleveret i hans postkasse den 2.2.2020 med kravet om at formanden indkalder gfl,s medlemmer til ekstreordinær generalforsamling. Det er simpelt hen totalt uhørt opførsel af en formand.

Kopi af dette opslag er nu anmeldt til Holbæk Kriminalpoliti.

Her med beskylder Kjeld og hans bestyrelse den gl. bestyrelse inkl. revisorer og andre som har udført arb. for GFL. for undersllæb.


GFL,s medlemer vil blive orienteret her på side ang. ekstraordinær generalforsamling.