GF-LAMMEFJORD

Der vil fortsat komme vigtige opslag her på siden. 

OBS!

Drænene er ikke falde sammen som denne bestyrelse bilder medlemmerne ind. Drenene er tilstopede med oker og er ikke renset de sidste 3 år. Der skal ikke graves nye dræn ned udenom vedtagelse på ordinær generalforsamling. Man har gravet dræn ned på Tujastien til ingen verdens nytte, unødvendig brug af foreningens penge. Den gl. bestyrelse gjorde et fejl på 19 år (Bump på veje) den nuværende bestyrelse har fejlet mange gange på bare 2 år. Det skal stppes ved den ekstraordinære generalforsamling den 14 marts 2020 kl. 13.00 Det er vigtig at I møder op hvis I ønsker at GFL kommer til at fungere som den altid har gjort før i tiden.