GF-LAMMEFJORD

Der vil fortsat komme vigtige opslag her på siden. 

Til GFLs orientering Retssag!
Der vil blive ført retssag mod Formanden Kjeld Torben Gundersen, Kasser Flemming Nielsen samt (bestyrelsesmedlem) Karin Mørk for bagvaskelse og beskyldninger mod den gamle bestyrelse som er sat op på gf-lammefjorden.dk, på Facebook samt i opslagsskabet. Vores advokat med møderet for højeste ret vil få udleveret al materielle som Holbæk politi og den gamle bestyrelse er i besiddelse af.
Det er ikke rart at blive beskyldt for underslæb m.m., som Kjeld Gundersen, Flemming Nielsen samt Karin Mørk har stået for. Den gamle bestyrelse vil blive renset for disse ubehagelige beskyldninger, der vil blive rejst krav om erstatning til alle tidligere medlemmer af den gamle bestyrelse, formanden kasser, bestyrelses medlemmer samt revisorer.
Mere herom når sagen går i gang.
M.v.h. Den gamle bestyrelse.

Tak til alle jer der mødte op til det orienterende møde.

Alle var enige om at der skal ryddes op i den nuværende bestyrelse.

Rigtig mange grundejere er godt trætte af den nuværende situation, men det vil vi i fællesskab ændre på så GFL igen bliver et rat sted at være. Følg med her på siden for nye oplysninger.OBS!

Den nuværende bestyrelse bestående af Formanden, Kasser og

Charlotte Eisenhardt må og kan ikke tage beslutninger  på GFLs vegne og må ikke sætte nogen form for arb. igang før ekstraordinær generalforsamling som GFL medlemmer vil blive indkaldt til efter at coronavirus er stabilisiret.


Pas godt på jer selv.

Problemet i GFL er den nuværende bestyrelse med formanden, kasser og Karin Mørk i spidsen.

Bemærk at Karin Mørk ikke kan vælges i GFLs bestyrelse, da hun har samme adr. som kasser og er ikke registret matr. ejer.

Formanden har i dag den 12.3.2020 aflyst afholdelse af ekstra ordinær genneralforsamling til afholdelse den 14.3.2020 kl. 13.00 begrundelsen til forsamlingshuset var at der er mange med svagt imunforsvar og mange syge og pga. Coronavirus. Nu er det sådan at mange af os mødes aligevel. Det er meget sent at aflyse det, i øvrigt kun på hjemmesiden og godt gemt.

Det bliver så til en orienterende møde der vil blive afholdt den 14.3.2020 kl. 13.00 i Engelstrup forsamlingshus der vil vere mulighed at købe vand og øl.

Ved normal aflysning udsendes brev til ALLE grundejere, selvom alle grundejere ikke har modtaget indkaldelsen til den ekstra ordinære genneralforsamling..

Det ser ud till at alle de svage og syge plus Coronavirus kom formanden og hans bestyrelse til undsætning. 

Til orientering!
Vedr. anklagen om underslæb offentliggjort af den nuværende bestyrelse med Kjeld Gundersen i spidsen som formand, har vi de anklagede taget kontakt med en advokat med møderet for højesteret som gerne vil tage sagen op hvis der ikke kommer en dementi senest ved den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 14 marts 2020. Disse beskyldninger om underslæb omfatter mange medlemmer som har været i bestyrelsen samt andre som har udført arbejde for GFL. Det er en meget alvorlig anklage som alle de berørte ønsker at blive renset for senest på den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 14 marts 2020.

Ovenstående opslag er sendt til Holbæk politi som bevis for en evt. retsag der vil komme hvis ikke der kommer et bevis på underslæb eller dementi på ang

anklagen fra den nuværende bestyrelse. Den gamle bestyrelse og alle dem der har været med i den er orienteret inkl. revisorerne. Vognmand Poul mf.

Bemærk venligst at Dagsorden er afleveret til Kjeld Gundersen den 12,2,2020, se nedunder.

Kontingetet var 1000 kr årligt ikke 1250 som Kjeld Gundersen skriver,               de 250 kr. var frivilig betaling for at blive fritaget for at holde friarealerne.

Holbæk Politi har afvist anklagen pga. Kjeld havde ingen beviser, så der er ingen vaserende sag, man kan ikke være serlig klog når vedkomende selv var bestyrelsesmedlem på det tidspunkt. Kjeld og hans bestyrelse skal ikke sætte noget støre arbejde i gang udenom den ordinære generalforsamling. 

Kjelds bestyrelse skal sende indkaldelser til alle medlemmer enten via e-mail eller pr. brev ellers er det ikke lovligt.

Dato for ekstraordinær generalforsamling har bestyrelsen hængt i opsalgsskabet. 

Lørdag den 14 Marts 2020 kl. 13.00 i Engelstrup forsamlingshus., hvor vi plejer at afholde dette.

I bedes at møde talstærkt op så dette galsab for en ende.

Den 12.2.2020 er originale underskrifter aflevert i formand Kjeld Gundersen's postkasse med ny dato den 12.2.2020, Formanden og hans bestyrelse nægtede at godkende kopier af undersfkrifter, så nu har de det originale og 30 dage til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

OBS!

Drænene er ikke falde sammen som denne bestyrelse bilder medlemmerne ind. Drenene er tilstopede med oker og er ikke renset de sidste 3 år. Der skal ikke graves nye dræn ned udenom vedtagelse på ordinær generalforsamling. Man har gravet dræn ned på Tujastien til ingen verdens nytte, unødvendig brug af foreningens penge. Den gl. bestyrelse gjorde et fejl på 19 år (Bump på veje) den nuværende bestyrelse har fejlet mange gange på bare 2 år. Det skal stppes ved den ekstraordinære generalforsamling den 14 marts 2020 kl. 13.00 Det er vigtig at I møder op hvis I ønsker at GFL kommer til at fungere som den altid har gjort før i tiden.


Formanden Kjeld og hans bestyrelse kan ikke nægte de 28 underskrifter som er afleveret i hans postkasse den 2.2.2020 med kravet om at formanden indkalder gfl,s medlemmer til ekstreordinær generalforsamling. Det er simpelt hen totalt uhørt opførsel af en formand.

Kopi af dette opslag er nu anmeldt til Holbæk Kriminalpoliti.

Her med beskylder Kjeld og hans bestyrelse den gl. bestyrelse inkl. revisorer og andre som har udført arb. for GFL. for undersllæb.


GFL,s medlemer vil blive orienteret her på side ang. ekstraordinær generalforsamling.